Základní škola
Jindřichův Hradec III,
Vajgar 592
GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Kontaktní osoba:

Bc. Radek Kubíček, MBA
tel: 585 155 100
kubicek.dpo@2kconsulting.cz

Mgr. Ivana Tilkeridu
tel: 585 155 100
tilkeridu.dpo@2kconsulting.cz
       

Zádasy zpracování osobních údajů

Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm.  e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Z důvodu právní opatrnosti Organizace doporučuje třetím osobám, které stahují obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další šíření zveřejněných fotografií a videí třetími osobami.