Základní škola
Jindřichův Hradec III,
Vajgar 592
ŠKOLNÍ DRUŽINA
                           ŠD - provoz 2. 9. 2019 7:00 - 15:00
Provozní doba:

6:00 - 7:45, 11:30 - 17:00

Kontakt: tel.:  776 569 088, 776 772 423, 384 323 331

Vychovatelky:  
   
Světlana Marýšková        
Dana Dvořáková        
Bc. Veronika Marková
Zdeňka Dědičová


Školní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny