Základní škola
Jindřichův Hradec III,
Vajgar 592
ŠKOLSKÁ RADA
Základní škola Jindřichův Hradec III,  Vajgar 592,
377 01 Jindřichův Hradec


Školská rada

Do školské rady byli dne 21. května 2014 zvoleni tito členové:
Za zákonné zástupce žáků:
pí Monika Baboučková
p. Michal Dvořák
Za zástupce pedagogických pracovníků:
Mgr. Květoslava Látalová
Mgr. Naděžda Rabová
Za zřizovatele byli delegováni:
Ing. Bohumil Komínek
PhDr. Jitka Čechová
Volby do Rady školy se uskuteční dne 6.6.2017 v budově školy ve třídách žáků.  

Právo volit  mají zákonní zástupci žáka, vždy pouze jeden zástupce za jednoho žáka.
Jména kandidátů budou zveřejněna v úřední desce školy 14 dnů před konáním voleb.
Výsledky voleb budou zveřejněny na úřední desce školy.