Základní škola
Jindřichův Hradec III,
Vajgar 592
Přírodovědný projekt Maják
Vložila: Lucie Zavoralová, 22.1.2018

Již druhým rokem je naše škola jako jedna ze čtrnácti vybraných ZŠ a SŠ zapojena do projektu "Maják", jehož hlavním cílem je rozvoj badatelsky orientované výuky v oblasti přírodních věd na 2. stupni. V rámci tohoto projektu jsme obdrželi edukační stavebnice I-Triangle pro konstruování úloh z oblasti pohybu těles, mechaniky, hydrostatiky, optiky, zvuku, světla, elektromagnetismu, přeměny energie, živé a neživé přírody a vesmíru. Kromě stavebnice využívají žáci měřící systémy PASCO určené k realizaci přírodovědných experimentů. K výuce mají v neposlední řadě k dispozici programovatelné stavebnice LEGO Mindstorms, moderní mikroskopy a odborné učebny. Kromě žáků přírodovědného kroužku pracují s nejnovějšími digitálními přístroji i žáci vyšších ročníků a seznamují hravou formou s robotikou i žáky mladší.

3D tiskárna pro žáky
Vložila: Lucie Zavoralová, 20.2.2018

V rámci projektu Maják získala naše škola k užívání 3D tiskárnu Flashforge Finder. S tiskárnou pracují zejména žáci v přírodovědném kroužku, v rámci kterého se učí vyhledat požadované modely na internetu, upravit je v příslušném programu a vytisknout. Do sbírek fyziky, chemie a přírodopisu tak postupně přibývají pomůcky, které všem usnadní pochopení učiva.