Základní škola
Jindřichův Hradec III,
Vajgar 592
KONTAKTY
Ředitelka školy Mgr. Jana Šperlová tel.: 384 323 331 sperlova@4zsjh.cz
Zástupce ředitelky školy Mgr. Jan Kocar tel.: 731 500 577 zastupce@4zsjh.cz
Výchovná poradkyně Mgr. Iveta Chattová chattova@4zsjh.cz
Metodik prevence Mgr. Lucie Koubová koubova@4zsjh.cz
Vychovatelka šk. družiny Světlana Marýšková tel.: 776 569 088
Vedoucí školní jídelny Marcela Chyšková tel.: 384 323 332 jidelna@4zsjh.cz
Školník a správce budovy Václav  Hurych tel.: 736 485 599
Zdravotnice školy Mgr. Lucie Zavoralová zavoralova@4zsjh.cz
Koordinátorky pro ŠVP Mgr.M.Havlíčková havlickova@4zsjh.cz
Mgr.R.Keslerová keslerova@c4zsjh.cz
Administrativa Jaroslava Hobzová tel.: 384 323 331
    727 991 180
ekonomka@4zsjh.cz
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Bc. Radek Kubíček, MBA
tel: 585 155 100
kubicek.dpo@2kconsulting.cz

Mgr. Ivana Tilkeridu
tel: 585 155 100
tilkeridu.dpo@2kconsulting.cz


Adresa školy

Základní škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 592
sídl. Vajgar 592
Jindřichův Hradec III
377 01

tel.: 384 323 331, 727 991 180

IČO: 70876908
Identifikátor datové schránky: hr6mna7


Úřední hodiny o prázdninách


pondělí od 8.7.2019, 8:30 - 12:00