Základní škola
Jindřichův Hradec III,
Vajgar 592
HISTORIE
Škola zahájila svou činnost v září 1974. Prvním ředitelem se stal pan Josef Fidler. Školu navštěvovaly děti ze sídliště Vajgar (dříve sídliště V. I. Lenina) a dále děti z okolních vesnic (Blažejov, Hospříz, Horní Pěna,…). Škola byla ve své době nejmodernější školou v Jindřichově Hradci.

Již v době svého vzniku se jednalo o plně organizovanou školu, která měla 22 tříd, čtyři odborné učebny, dvě školní dílny, učebnu vaření, ručních prací, pět oddělení školní družiny i se školním klubem. Ve škole se učilo 560 žáků, pracovalo zde 24 učitelů, 6 vychovatelek.

Jednalo se o klasickou typizovanou školskou stavbu pavilonového typu, hlavní pavilon pro druhý stupeň, na který navazovaly dva pavilony boční – pro 1. stupeň a pro mimoškolní činnost s dílnami, cvičnou kuchyňkou, školní jídelnou a odděleními školní družiny. Celý komplex uzavírá pavilon tělocvičen. Všechny budovy jsou spojeny chodbami, a tato dispozice vytváří mezi stavbami jakési atrium.

Přelomovým rokem v historii školy se stal rok 1996. Tehdy se škola stala, jako jedna z prvních škol v Jindřichově Hradci, právním subjektem.

V dobách největší naplněnosti školu navštěvovalo až 1100 žáků, z toho důvodu také na sídlišti vznikla další škola, žáků ubylo, ale na druhou stranu škola měla odloučené pracoviště na sídlišti Hvězdárna, kde se vybudoval nový školní areál. V roce 2000 byly obě školy již samostatně zařazeny do sítě škol.
-----------------------

Další informace o historii školy budou doplněny v průběhu školního roku 2015/2016. V tomto školním roce plánujeme školní projekt „Objevme historii naší školy“, do kterého se zapojí žáci 2. stupně. Doufáme, že se podaří získat dostatek informací a dobových fotografií, na jejichž základě bude historie školy zmapována. Pro velkou časovou náročnost bude Školní projekt „Objevme historii naší školy“ ve školním roce 2016/2017 pokračovat.