Základní škola
Jindřichův Hradec III,
Vajgar 592
NAŠE ŠKOLA
1. třídy
Školní družina
Přírodopis
Občanská výchova
Chemie
Přírodopis
Jazyková učebna
Jídelna
Školní kuchyňka
Počítačová učebna
Tělocvična velká
Tělocvična malá
7. třída
Školní klub
Čtenářské koutky - jsou nově zřízeny pro žáky 2. stupně
3. oddělení školní družiny
Zrcadlová místnost