Základní škola
Jindřichův Hradec III,
Vajgar 592
DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Žádost o uvolnění během výuky.doc (návštěva lékaře,....)

Oznámení nepřítomnosti ve výuce.doc (vícedenní pobyt na horách, pobyt u moře,...)

Přihláška do kroužku.doc


Přihláška do kroužku.docx


Odhláška z kroužku.doc


Odhláška z kroužku.docx

Zápisový lístek ŠD  - příchody a odchody

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad


Školní klub - přihláška

Žádost o slovní hodnocení