Základní škola
Jindřichův Hradec III,
Vajgar 592
ORGANIZAČNÍ ŘÁD
Základní škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 592,
příspěvková organizace

1.  ORGANIZAČNÍ ŘÁD
Č.j.:           34 /2015                 Spisový / skartační znak     A.1. / A5
Vypracoval: Mgr. Jana Šperlová, ředitelka školy
Schválil: Mgr. Jana Šperlová, ředitelka školy
Pedagogická rada projednala dne: 24.8.2015
Směrnice nabývá platnosti dne: 24.8.2015
Směrnice nabývá účinnosti dne: 1.9.2015
Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.
Ředitelka školy - vedoucí zaměstnanec podle §124 odst. 3 zákoníku práce.

Zástupce ředitele pro 1. a 2. stupeň, vedoucí zaměstnanec podle §124 odst. 3 zákoníku práce, 2. stupeň řízení, řídí vedoucí vychovatelku na 1. stupni řízení, řídí a kontroluje pedagogické pracovníky školy a školní družiny.

Vedoucí vychovatelka školní družiny - vedoucí zaměstnanec podle §124, odst. 3 zákoníku práce, 1. stupeň řízení - řídí a kontroluje práci vychovatelek školní družiny.

Školník - vedoucí zaměstnanec podle §124, odst. 3 zákoníku práce,  1. stupeň řízení, řídí a  kontroluje práci  uklízeček.

Vedoucí školní jídelny- vedoucí zaměstnanec podle §124, odst. 3 zákoníku práce, 2.stupeň řízení, řídí vedoucí kuchařku na 1.stupni řízení. Řídí a kontroluje pracovníky školní jídelny.

Vedoucí kuchařka - vedoucí zaměstnanec podle §124, odst. 3 zákoníku práce,  1. stupeň řízení, řídí a  kontroluje práci kuchařek.  8. Závěrečná ustanovení

a)    Kontrolu provádění ustanovení této směrnice provádí ředitel školy.
b)    Zrušuje se předchozí znění této směrnice č.j.:_______ ze dne. Uložení směrnice v archivu školy se řídí spisovým a skartačním řádem školy.
c)    Směrnice nabývá účinnosti dnem : 1.9.2015

V Jindřichově Hradci dne 3.8.2015                       Mgr. Jana Šperlová, ředitelka školy