Základní škola
Jindřichův Hradec III,
Vajgar 592
DLOUHODOBÝ PLÁN
Základní škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 592,
příspěvková organizace

3. Dlouhodobý plán
- koncepční záměry a úkoly v období 2015 - 2019
Č.j.:   33 /2015                   Spisový / skartační znak   A.1. / A5
Vypracoval: Mgr. Jana Šperlová, ředitelka školy
Schválil: Mgr. Jana Šperlová, ředitelka školy
Pedagogická rada projednala dne: 24.8.2015
Směrnice nabývá platnosti dne: 24.8.2015
Směrnice nabývá účinnosti dne: 1.9.2015